Szerződéskötés

"A hatályos törvények értelmében víziközműszolgáltatást a közhálózati rácsatlakozás kivitelezési munkálatai után megkötött szerződés alapján lehet igénybe venni, így célszerű azt aláírás előtt tanulmányozni."

A szerződéskötéshez szükséges okiratok (fénymásolatban):

Magánszemélyek:

  • Személyi igazolvány vagy útlevél másolata;
  • Az ingatlan tulajdonjogi okirata (adásvételi szerződés, telekkönyvi kivonat, tulajdonjogi lap, koncessziós szerződés, építkezési engedély);
  • Ivóvíz és/vagy szennyvízhálózati közhálózati rácsatlakozási engedély.

Jogi személyek:

  • Cégbírósági bejegyzési okirat;
  • Az ingatlan tulajdonjogi okirata a székhelyre és/vagy a munkapontra/munkapontokra (adásvételi szerződés, telekkönyvi kivonat, tulajdonjogi lap, koncessziós szerződés, építkezési engedély);
  • Ivóvíz és/vagy szennyvízhálózati közhálózati rácsatlakozási engedély;
  • Banki számlaszám;
  • Bélyegző, felhatalmazott személy aláírása.

A szerződéskötés díját, 25 RON + ÁFA értékben az első fogyasztói számla tartalmazza.

Szerződés igénylése

TOP