Csapatunk

Bálint-Major Áron
Ügyvezető igazgató

Varga Tamás
Munkapont vezető

Erdei Éva
Gazdasági igazgató

Cégünkről

A Debreceni Vízmű Zrt., valamint a Debreceni Vagyonkezelő Zrt., mely cégek tulajdonosa a Debrecen Megyei Jogú Város, 2005 decemberében alapította meg az Aqua Nova Hargita Kft. romániai illetőségű, víziközmű szolgáltatási tevékenység ellátására létrehozott gazdasági társaságot.

Az Aqua Nova Hargita Kft. fontos feladatának tekinti, hogy meghonosítsa az EU-konform víziközmű szolgáltatást, amelynek keretében a szolgáltatását élvező települések lakossága európai színvonalnak megfelelő szolgáltatást fog hosszútávon igénybe venni.

Cégünk működési engedéllyel rendelkezik a Közműszolgáltatásokat Szabályozó Országos Hatóság részéről, valamint tagja a Román Víziközmű Szövetségnek.

Az Aqua Nova Hargita Kft. célkitűzései a szolgáltatással kapcsolatban a következőek:

  • A fogyasztói víz- és szennyvízelvezetési igények kielégítése;
  • A települések közművagyonának felújítása;
  • A felújított eszközök állagának megőrzése;
  • A szolgáltatás folyamatosságával és minőségével kapcsolatos elvárások teljesítése;
  • A jogszabályokban előírt minőségi feltételek rövid időn belül való elérése és azoknak folyamatos fenntartása.

 

Jelen pillanatban az Aqua Nova Hargita Kft.-nek több mint száz alkalmazottja van, és öt romániai településen végez víziközmű szolgáltatást, a Hargita megyei  Székelyudvarhely, Parajd és Bögöz, valamint a Bihar megyei Nagyszalonta és Madarász településeken.

Cégünk Székelyudvarhelyen (2007 január 1), Nagyszalontán (2007 április 1), Madarászon (2009.11.19), Parajdon (2011.01.25)  és Bögözben (2016.11.02) végzi a víziközmű szolgáltatást teljes felelősséggel. A legtöbb településen jelentős beruházásokat végeztünk, illetve indítottunk el, jól megalapozott üzleti tervek alapján.

Eddigi tevékenységünk hatására és a beruházások eredményeként fogyasztóink már a következő előnyöket élvezik:

  • Egészségesebb és tisztább ivóvíz jut el a fogyasztókhoz;
  • Jelentősen csökkent a villamosenergia-felhasználás;
  • Csökkent a víztisztításra felhasznált vegyszerek mennyisége;
  • Csökkent az ivóvízhálózati veszteség;
  • Csökkent a csatornahálózaton előforduló hibahelyek száma.

A szolgáltatási tevékenység javítása, költségek csökkentése és a beruházások megvalósítása jelentős közgazdasági figyelmet is igényel. A gazdasági folyamatok gyors és pontos követhetősége érdekében új informatikai rendszer lett bevezetve, amely folyamatos kapcsolatot tesz lehetővé az öt romániai település, és a debreceni anyacég között.

Az új értékesítési rendszer eredményeként pontosan és megbízhatóan tudjuk a szolgáltatás értékét számlázni fogyasztóinknak, így a kinnlevőségek folyamatosan csökkennek.

Galéria

TOP