Vízórák hitelesítése

A törvény előírja, hogy minden olyan mérőeszközt, amely egy kereskedelmi ügyletben szerepet játszik, hitelesíteni kell. Ez vonatkozik a vízórákra is. Egy mérőeszköz hitelesítését csak az Országos Mérésügyi Hivatal (OMH) által engedélyezett Hitelesítő Laboraratórium végezheti el. A hidegvízórák hitelességi idejét 5 évben határozza meg a jogszabály.

A mérők hitelességéről mindig a tulajdonosnak kell gondoskodnia. Főmérő esetében a tulajdonos a szolgáltató, mellékmérő esetén pedig a fogyasztó.
A mérők hitelességét maguk a fogyasztók is egyszerűen ellenőrizhetik. A vízórákon található egy műanyag vagy alumínium plomba, amelyre a hitelesítéskor rányomták a hitelesítés évszámát, melytől számítva az ötödik évig az hitelesnek tekinthető.

A hitelesítés időpontjában minden mérőberendezés az előírásoknak megfelelő pontossággal mér, de a hitelesség lejártának ideje nem feltétlenül jelenti azt, hogy a mérőberendezés nem jól mér.
A hitelesség lejárta előtt is kérheti a fogyasztó a mérőberendezés hitelességének felülvizsgálatát, azonban ha a vizsgálat bebizonyítja, hogy a mérő az előírások szerinti pontossággal mér, akkor a vizsgálat díját a fogyasztó fizeti, ellenkező esetben viszont a szolgáltató.

TOP