Miért dugul el a csatornahálózat?

A csatornadugulások fő okozói legtöbbször nem a műszaki problémák, hanem a felhasználók gondatlansága, csatornahasználati kultúrájuknak hiányosságai. A következő néhány egyszerű szabály betartásával Ön is segítheti munkánkat, ugyanakkor pedig ezzel vigyáz lakása és vagyontárgyai biztonságára.

  • A belső csatornahálózat esetében legelőször is azt tartsuk szem előtt, hogy a WC csészéje nem szemeteskuka! Soha ne dobjunk bele ételmaradékot, vagy bármilyen más szilárd hulladékot. A véletlenül beléje esett illatosítót, gyerekjátékot el kell távolítani!
  • Az építkezéskor, lakásfelújításkor felhasználatlanul maradt gipszhabarcsnak, malternak nem a WC csészéjében vagy a padlólefolyóban van a helye! Várjuk meg amig megszilárdul és kezeljük hulladékként.
  • A belső csatornavezetékek legnagyobb ellenségei a rongy, a vatta és az intim egézségügyi termékek. Ezek finom szálai fennakadnak a csövek falának belső egyenetlenségein, elősegítve egy dugó kialakulását.
  • Az utóbbi években jelentős méreteket öltött a vízspórlás, és ez különösen a melegvízre igaz. Viszont így a csatornavezetékek lezsírosodnak, keresztmetszetük csökken és ezért könnyebben eldugulnak. Ugyanakkor, bár a takarékosság támogatandó dolog, azért tudnunk kell azt is, hogy a szilárd anyagokat az áramló víz szállítja a csatornavezetékekben, és a bőséges leöblítéssel azok épségét őrizzük meg.

 

A külső csatornahálózat esetében ugyanezek az alapelvek.

  • A leggyakoribb okok, amelyeket a csatornadugulások elhárításakor azonosítanak a megszilárdult zsíradék, mosószerek, fadarabok, rongyok, műanyagzacskók és pillepalackok, tégla, kő, homok, iszap és ételmaradék.
  • A csatlakozó- és tisztítóaknák a hálózat felülvizsgálatára és karbantartására szolgálnak. Soha ne dobjunk beléjük követ, törmeléket vagy más hulladékokat!
  • A lakótelepeken sokan kertészkednek a tömbházak közti zöldövezeteken. Vigyázzunk arra azonban, hogy ennek során ne takarjuk el földdel a tisztítóaknák fedlapjait, megnehezítve ezzel a karbantartó munkások dolgát.
  • Jelentős gondot okoz az üzemeltetőnek az aknafedlapok eltulajdonítása, amelyeknek pótlása az üzemelési költségek növekedését vonja maga után. Amennyiben betörött vagy hiányzó aknatetőt észlelünk, a balesetveszély elhárításának érdekében először próbáljuk azt megjelölni, bekeríteni (pl. az autó elakadásjelző háromszögével, rossz ládával, deszkával, leveles ággal stb.), majd telefonon azonnal értesítsük a szolgáltatót.

Ne feledjük el, hogy attól a pillanattól kezdve, amikor a szennyvíz elhagyja a lakásunkat (elzárjuk a vízcsapot, leöblítjük a WC-t), annak még hosszú útat kell megtennie a városi Szennyvíztisztító telepig, ahol a megfelelő módon megtisztítják ahhoz, hogy kiengedhető legyen az élővizekbe.

TOP