Környezetvédelem

Ivóvizünk védelmében

A mi sorsunk és a következő nemzedékek sorsa függ attól, hogy napjainkban mit teszünk, és mit mulasztunk el megtenni a környezet védelmében.

Az ivóvizet általában a föld felszíne alól, ritkábban folyókból, vagy tavakból nyerhetjük. Ezeket a helyeket vízbázisoknak nevezzük. A vízbázisok megvédése a szennyeződésektől létkérdés a jelenünk és a jövőnk szempontjából.

Ivóvízkincsünk tisztaságát elsősorban a nem megfelelően kezelt szennyvizek fenyegetik. Ezért fontos, hogy minél több szennyvízcsatorna és korszerű szennyvíztisztító telep épüljön. Vízbázisaink védelmében úgynevezett hidrogeológiai védőövezeteket alakítottak ki a vízbázisok körül, ahol a szennyezés kockázatát a minimális mértékre csökkentették. A hidrogeológiai védőövezet egy-egy vízbázis vízgyűjtő területét jelenti - mely sokkal nagyobb, mint azt elsőre gondolnánk - területén városok, falvak, szántóföldek, erdők, utak, üzemek, állattartó telepek vannak, s ezek mind-mind szennyezhetik a mélyben lévő vizeket.

A Föld sorsa a Mi sorsunk

Vajon rajtunk is múlik-e, hogy később nekünk, és az utánunk jövő nemzedékeknek is lesz-e elegendő ivóvizük? Tehetünk-e ennek érdekében valamit? A válasz egyértelmű: igen, mindenki tehet valamit, így Ön is.

Ha fogyasztási szokásainkat úgy alakítjuk, hogy kevesebb legyen a hulladék; ha az energiával, a vízzel ésszerűen takarékoskodunk; ha a veszélyes hulladékokat (akkumulátorok, elemek, gyógyszerek, vegyszerek, stb.) nem a szemétbe dobjuk, hanem a szelektív hulladékgyűjtőbe, és hosszan folytathatnánk a sort. Erdély és a Föld környezeti állapota nagyrészt attól függ, elhisszük-e, hogy rajtunk is múlnak a dolgok. Ha ezt elhisszük, akkor van remény, mert meg fogjuk tenni azt, ami rajtunk áll.

TOP