Fejlesztések

2007-2017-ben megvalósított
Székelyudvarhelyi közmű fejlesztések

Az Aqua Nova Hargita kft. 2007 óta a következő a közmű fejlesztések által biztosította a folyamatos szolgáltatást, az üzembiztonság és a fogyasztói elégedettség növelését.

Társaságunk a szolgáltatás átvételekor kötelezte magát egy 8+1 millió euró értékű működési és közmű beruházás elvégzésére, amelyet a tervezett ütemben nagyrészt meg is valósított az alábbiak szerint:

A Vízkivételi mű teljes felújítása során elsősorban a szolgáltatás üzembiztonságát és hatékonyságát vettük figyelembe ezért két régi nyersvíz szivattyút kicseréltünk két új nagy teljesítményű szivattyúra, valamint a vízkivételi mű automatizálását is sikerült megoldanunk. Felújításra kerültek a zsilipek, a jégkásásodás kivédése érdekében - amely az ivóvízszolgáltatás folyamatosságát is veszélyezteti - beépítettünk egy elektromos fűtőszállal is ellátott levegőbefúvó-rendszert, amelynek működtetésével meg tudjuk akadályozni a rácsok pálcái közti rések beszűkülését okozó jégréteg kialakulását.

A szivattyúk élettartamának növelése érdekében a vízkivételi gát küszöbét megemeltük.

Captare regi Captare uj

SAMSUNG TECHWIN DIGIMAX-410 Captare uj 1

Captare regi 2 Captare uj 2

A víztisztító műnél a mű átvételekor az üzembiztonság volt a legfontosabb, ezért az első évben felújítottuk a vegyszeradagolást, a légbefúvó rendszert, mosató szivattyúkat, villamos berendezéseket, bevezettük a vezetékes földgázt és felújítottuk a kazánházat

A víztisztító mű teljes felújítási/korszerűsítési munkálatai magába foglalja többek között:

  • a régi homokszűrők lecserélését Culligan Offsy zárt rendszerű gyors szűrőkre, amelyek segítségével jobb minőségű ivóvizet tundunk előállítani,

Dia19 Dia20

  • a körüllepítő medencék teljes felújítását

Dia15 Dia16

  • a körüllepítő medencék fölé egy csarnok építését, mivel a hideg téli hónapokban folyamatosan gondot okozott az ülepítőmedencék szélein kialakuló jég, ami megnehezítette a víz eljutását a szűrőházba. Korábban ezt csak nehéz és veszélyes munkával, kézi jégtöréssel lehetett eltávolítani. Ilyen módon kizártuk a fagyás lehetőségét, valamint így a nyári algásodási folyamatot is minimálisra tudtuk csökkenteni.

Screenshot_12 Screenshot_13

  • a laboratórium felújítását és modern laborműszerekkel való ellátását,

Dia41 Dia42

  • a villamos berendezések teljes cseréjét és az automatizálást,

Dia22 Dia23

  • a víztisztító mű összes épületének felújítását,

Dia37 Dia38

Dia45 Dia46

  • a klórgázadagoló berendezés felújítását, így a fertőtlenítési folyamat zavartalan és biztonságos. A munkavédelmi előírások betartása érdekében beszereztünk két önmentő légzőkészüléket, valamint a klórozó helyiség el van látva utolsó generációs klórgáz szivárgást érzékelő és klórgáz semlegesítő biztonsági berendezéssel.

Dia29 Dia30

 

Az ivóvízhálózaton hálózati diagnosztikát végeztettünk, amely nagyon sok hibahelyet tárt fel. Ezeknek, valamint a folyamatosan előforduló meghibásodásoknak hatékony elhárításával hamarosan érezhetővé vált a hálózati vízveszteség csökkenése.

A hálózaton levő nyomásfokozók gépészetének és villamosságának állaga sem volt megfelelő, azok folyamatosan javításra szorultak, működtetésük gazdaságtalan volt. Ezért ezeket teljesen felújítottuk, valamint több új nyomásfokozót építettünk azokban a körzetekben, ahol a hálózati nyomás nem volt megfelelő (Rózsa, Lejtő, Széldomb és Orbán Balázs utcákban). Az összes nyomásfokozó automata vezérlő-, illetve felügyelőrendszerrel van ellátva.

Screenshot_14

41 utcában ivóvízvezeték-cserét valamint építést végeztünk 15,05 km hosszúságban, ez is hozzájárult a rendszer hatékony működéséhez, valamint fogyasztóink elégedettségének növeléséhez.

Screenshot_15 Screenshot_16

Mivel a vízhálózat a régi és nem megfelelő módon karbantartott tolózárak meghibásodásának, elzárhatatlanságának köszönhetően nehezen volt szakaszolható, így hibaelhárítás esetén sokszor a város nagy részeinek kizárását vonta maga után. Az elmúlt 10 évben 215 ilyen tolózárat javítottunk meg illetve újakat építettünk be olyan helyekre, ahol szükségességük nyilvánvaló volt.

Új gépjárműveket és kisgépeket szereztünk be a karbantartó csoportok számára, amelyeknek használata megkönnyíti a működtetést és a hibaelhárítást.

Miután cégünk átvette a szennyvízelvezetési- és tisztítási tevékenységet, külső szakértők bevonásával állapotfelmérést végeztünk a Szennyvíztisztító telepen, amely megállapította, hogy a telep általános átépítésre és bővítésre szorul. Annak gépészeti-, illetve villamosberendezései teljesen amortizálódtak, a keletkező iszap ártalommentes elhelyezése nem megoldott, az EU-komform tisztítási paraméterek pedig nem teljesíthetőek.

Mivel a villamosberendezések helyenként életveszélyes állapotban voltak, prioritásként kezeltük a beazonosított hibahelyek minnél előbbi felszámolását. Ugyanakkor az üzemelési költségek csökkentése érdekében beépítettünk egy korszerű, automata meddőenergia- kompenzáló berendezést.

A telepen lévő elavult, rossz állapotban levő Parshall-csatornás hozammérőt kicseréltük egy korszerű, elektromágneses indukció elvén működő hozammérővel.

A telep kezelőépülete nagyon rossz állapotban volt, esőzésekkor a csapadékvíz állandóan beszivárgott, ezért a tetőt modern anyagokkal teljesen újraszigeteltük, az épület külső- és belső festését pedig felújítottuk.

Ugyancsak felújításra került a telep kerítése, valamint elkészítettünk egy megfelelő minőségű makadámutat a nehéz gépjárművek számára.

Az elkövetkező nagyobb beruházások előkészítési munkálataként felszámoltuk a régi, használaton kívüli, valamikor folyékony üzemanyaggal (pakurával) működött kazánházat, a szükséges engedélyek megszerzése után.

Elszállíttattunk és szakcéggel megsemmisíttettünk több tonna régi, hulladék folyékony üzemanyagot, amelynek rossz állapotban levő földalatti tartályokban való tárolása veszélyt jelentett a környezetre.

A telep vízminőség-vizsgálati laboratóriuma hiányosan és elavult műszerekkel volt felszerelve, ezért több laboreszközt és berendezést vásároltunk.

Mivel villamosenergia hiányában a telep működésképtelen és a tisztítatlan szennyvíz ilyenkor egy kerülőárkon keresztül a Nagyküküllőbe folyik, ennek elkerülésére beszereztünk és beépítettünk egy 160 kW-os, dízelüzemű tartalék áramfejlesztőt.

Székelyudvarhely részt vesz egy Európai Uniós és kormányalapokból finanszírozott pályázatban, amely során meg fog valósulni a szennyvíztisztító telep teljes rekonstrukciója.

Hogy ezt elősegítsük, szakcéggel elkészítettük az ehhez szükséges Megvalósíthatósági tanulmánytervet, valamint átvállaltuk a város által biztosítandó 22% önrészt .

A csatornahálózat hatékonyabb karbantartásának érdekében már 2007 végén vásároltunk egy nagyteljesítményű szippantóautót, ezt követte 2008 elején egy korszerű csatornamosató autó megvásárlása is.

A hálózatot karbantartó munkásaink számára megvásároltunk és a Szennyvíztisztító telepen elhelyeztünk két, hideg-meleg vízzel, csatornázással és elektromos fűtéssel ellátott öltözőkonténert.

Felújítottuk a szombatfalvi városrész szennyvizét átemelő Kuvari szivattyúház gépeit és elektromos berendezéseit, valamint ugyanoda beszereztünk egy tartalék szivattyút is. A Borsairéti szennyvízátemelőt teljesen átépítettük. Szükségessé vált új szennvízátemelő szivattyúházak telepítése is a Rózsa, Méhek, Kadicsfalvi, Akácfa és Tó utcákban.

A szennyvízelvezetési lefedettségi szint növelése illetve az EU követelmények szerinti szint elérése érdekében, szennyvízhálózati bővítéseket végeztünk 21 utcában, 7,95 km hosszúságban.

2008 elejétől cégünk végzi a csapadékcsatorna-hálózat karbantartását is. Ennek bővítéseképpen az év közepére elkészült a Szentjános és a Hargita utcák csapadékvízhálózata 1,14 km hosszúságban. Ugyancsak a Hargita utcában telepítettünk egy csapadékvíz átemelő szivattyút is.

A kommunális-, illetve csapadékvízcsatorna-hálózatok közti kommunikációs pontok felderítésének érdekében 2009 első felében szakcéggel hálózati diagnosztikát végeztettünk, amelynek során több mint száz ilyen pontot azonosítottak be. Ezeknek felszámolásán, valamint újabb kommunikációs pontok feltárásán folyamatosan dolgozunk.

Székelyudvarhely
09.03.2017

 

Bálint-Major Áron
Ügyvezető igazgató

TOP