Engedélyezés

Az elvi beleegyezés (előzetes jóváhagyás) kiváltása abban esetekben szükséges és kötelező, ha azt az urbanisztikai engedélyben feltüntetik és benyújtása feltétel az építkezési engedély kiállításának.

Ezen okirat pontosan leírja az ingatlan beépíthetőségének helyzetét és lehetőséget biztosít az ügyfél számára, hogy az építkezési engedély megkérése előtt , a tervezés fázisában tisztázhassa:

 • A víziközmű szolgáltatások biztosításához szükséges ivóvíz- és/vagy szennyvízvezetékek nyomvonalát, műszaki paramétereit (átmérő, anyaga) vagy ennek hiányában a csatlakozási pontokat.
 • Az építkezéssel kapcsolatos más fontos információkat a hatályos jogszabályok értelmében (főnyomó/főgyűjtő vezetékek nyomvonalait, víziközmű építmények biztonsági távolságát stb)

 

A végleges rácsatlakozási jóváhagyást a közhálózatra abban az esetben szükséges és kötelező, ha:

 • Új ingatlant szeretnének rácsatlakoztatni az ivóvíz- és/vagy szennyvízhálózatra.  Ebben az esetben a jóváhagyáshoz bekötési terv is társul, mivel a csatlakozások kivitelezése építkezési engedély köteles.
 • Az ingatlan ivóvíz és/vagy szennyvíz csatlakozását hálózati terv és kivitelezés keretében kivitelezték, azonban nem rendelkezik egyedi rácsatlakozási jóváhagyással.

Az ingatlan 2002 év előtt kivitelezett ivóvíz- és/vagy szennyvíz csatlakozással rendelkezik, melyre nem váltottak ki  végleges rácsatlakozási jóváhagyást.

Engedélyezés igénylése

Az elvi beleegyezéshez a következő dokumentumokra van szükség:

 • urbanisztikai bizonylat másolata
 • tulajdonjogi akta másolata
 • személyazonossági igazolvány / cégbejegyzési bizonyítvány másolata
 • zonális helyszínrajz 2 példányban 1: 2000 vagy 1: 5000 léptéken
 • áttekintő helyszínrajz 2 példányban 1: 500 vagy 1: 1000 léptéken

A végleges jóváhagyáshoz a következő dokumentumokra van szükség:

  Új csatlakozás esetén:
 • urbanisztikai bizonylat bekötésre -másolat
 • tulajdonjogi akta
 • személyazonossági igazolvány / cégbejegyzési bizonyítvány
 • helyszínrajzok az épületgépészeti tervből
 • belső szerelési terv – épületgépészet (üres telek esetén nem szükséges)
  Meglévő csatlakozás esetén:
 • tulajdonjogi akta
 • személyazonossági igazolvány / cégbejegyzési bizonyítvány
 • belső szerelési terv – épületgépészet (üres telek esetén nem szükséges)
 • esetenként csatlakozási engedély a magánvezeték tulajdonosától.
TOP